Register
Shibu Dojo and Individual Members

KORYU BUJUTSU  古流武術

  • Inochi Do Dojo, Shibu France - Mondoryu Heiho
  • Shiseigumi Dojo, France - Mondoryu Heiho
  • Kokusai Nihon Bujutsu Kenkusho, Spain - Honden Miuraryu Heiho, Mondoryu Heiho
  • Polisportiva Union Vigonza, Italy - Mondoryu Heiho
  • Centro Educativo Karate Pianiga, Italy - Mondoryu Heiho
  • Taigishinkan Dojo, Italy - Mondoryu Heiho

GENDAI BUDO  現代武道

  • Taigishinkan Dojo, Italy - Okinawa-den Koyamaryu Kobujutsu

BUNKA  文化
  • Taigishinkan Dojo, Italy - Shodo